Hello And Welcome To Ocean Best Quality - OBQShop!
Ocean Best Quality - OBQShop
Classification:
extruder ຢາງ ເຄື່ອງຂຶ້ນຮູບແບບ Plastic ເຄື່ອງຈັກຜະລິດວັດສະດຸ ເຄື່ອງອັດສີດ mold ພາດສະຕິກ ເຄື່ອງຈັກສຕິກອື່ນໆ ເຄື່ອງສີດຂຶ້ນຮູບ ເຄື່ອງເປົ່າ ເຄື່ອງພາດສະຕິກ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເຄື່ອງ molding ເຄື່ອງຈັກ Calendering ຢາງ ຢາງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ຖົງ ເຄື່ອງແຕ້ມລວດສຕິກ ອຸປະກອນເອກະສານສະຕິກ ອຸປະກອນທໍ່ພາດສະຕິກ ເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍສຕິກ ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກສຕິກ ການໃຫ້ອາຫານເອົາມາໃຊ້ຄືນເຄື່ອງຈັກລອງເຫດການ ເຄື່ອງໂຟມ

More

Supply area:
भारत(IDN) 中国(CN) ประเทศไทย(TAI) Malaysia(MAW) Việt Nam(VIE) မြန်မာ(MYA) ປະເທດລາວ (LAO) ប្រទេសកម្ពុជា(KHD) বাংলাদেশ(BD) Pilipinas(AU)

More

category:
ສະ ໜອງ ໃຫ້ບໍລິການ ສະ ໜອງ ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ການປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ບັນຊີລາຍຊື່
    List price  picture  VIP